täiskasvanud õppija nädal

hea on rumal olla, siis on alati midagi õppida 🙂
elukestva õppe osakaal pidi meie riigis niigi madal olema. no eks inimestel on jah, ellujäämismure. isegi tasuta loengutele ei tulda, ometi on teema selline, mis peaks valitud potentsiaalsele sihgrupile vajalik ja huvitav olema.

vastupidisel levinud arvamusele leian ma, rumal olla ei ole halb, kui ise sellest aru saad. muidugi on see halb siis, kui ise end targaks pidada. siis ei taha ju enam midagi õppida. aga oma rumaluse tunnistamine ongi aluseks arengule.
ning ei saa salata, mõne koha pealt ongi mõistlikum rumalaks jääda 😛