une hägusal piiril

nagu ikka. vahetult enne uinumist on pea täis geniaalseid mõtteid, mis on nii selged ja meeldejäävad. loomulikult ei pane neid kusagile kirja ja loomulikult on hommikuks need läinud.
on hommikuid, mil õhtul mõranenud maailm ei ole paranenud.
on hommikuid, mil taipad, et see polegi mõranenud eelmisel õhtul, vaid palju-palju õhtuid tagasi
.