hääletustulemused

võtsin siin lehel olnud hääletuse maha. tulemused on näha siin:

haaletus.jpg

ja nagu hääletuste puhul ikka, ei olnud ka siin ilmselt mitte kõiki sobivaid vastusevariante. õiget vastust ka polnud. miskipärast ma siiski eeldasin, et infot on ikkagi vähe ja see on killustatud ning et olemasolev info pole ühene.
mida rohkem ma õpin, seda rohkem saan aru, et need ‘rohelised’ asjad ei ole nii lihtsad, nagu pealtnäha paistab.
viimase aja kõige lahedam otsing, millega mu kodukale on saadud, on neti.ee otsing: ‘rate ei lähe lahti‘ 😛