***

üks karjatus öhe veel kadus
jäi õhku temast vaid jälg
segi läks öö ja päev
üksik luigepaar
kurblevail huikel
libiseb üle taeva
kannul lumepilv
külma täiskuu kahvatu valgus
nii vähe on soojust meis endis
karjatus külmus
ja klirises tükkideks
ning luigepaar
lõuna on kadund