Runnel – Mu pilk sindpuudutab

Mu pilk sind puudutab nii vähemalt kui käega,
sa võppud, vääratad, kui kohtuksid sa väega,
mis tuleb küngastelt, ja joonelt sulle peale,
ja minna pole sul ei kurale ei heale;
su pilk mind puudutab, või puudutad sa käega,
õhk süttib särinal, sa vastad oma väega,
sust tuleb tule-uhk, see tuleb joonelt peale,
ja minna pole mul ei kurale ei heale.
Hando Runnel