3 koolipäeva lõppemas

slaidiesitlusest on ikka vist kasu ka. ma ei lugenud otse konspektist maha ja suutsin nõrgematest kohtadest sujuvalt üle libiseda selle toel.
aga jube raske on teha eksamit laialivalguvas aines, mille kohta puudub isegi ainekava ja mida on andnud ca 5 erinevat inimest. seesama aine jah. ausalt öelda see vihastas veidi. sest me lihtsalt ei teadnud, mida õieti õppida. ülevalolnud materjalid katsid ainult osa küsimusi, suur osa teistest olid sellised, mida nägime-kuulsime esimest korda. nojah.