põgeneb unenägude sekka

põgeneb unenägude sekka
& naeratab
läinud lumede järel
haarab kõrtest & lehtdest
tema meloodia & sõnad &
laul
libiseb & kukub & tõuseb jälle
tirib maski näolt &
lontsib koju
muusika: The CineMatic OrchestraDawn